Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon. (Panopticon Libri, 2009)

Artikelen

PDF
De politie nu en morgen
Willy Bruggeman
PDF
Sociale controle tussen nu en straks
Tom Van den Broeck
PDF
De burger als vergeten schakel
Isabel Verwee
PDF
Eten van de boom van kennis
Sofie De Kimpe
PDF
'Men moet de politie kennen'
Carrol Tange
PDF
Vervolging, berechting en magistratuur
Luc Huybrechts
PDF
Twee dwarsdoorsnedes van drie decennia evolutie op het domein van vervolging, berechting en magistratuur
Dirk Van Daele
PDF
Strafrechtsbedeling en hyperstraf
Tom Vander Beken
PDF
Naar een knowledge- en evidence-based strafrechtelijk beleid
Stefan Thomaes
PDF
Een terugblik op 30 jaar vanuit de eigen beroepservaring
Karel Van Cauwenberghe
PDF
Het deskundigenonderzoek in strafzaken
Frank Hutsebaut
PDF
De psychiaters-deskundigen in strafzaken
Chris Dillen
PDF
Het deskundigen onderzoek in strafzaken: een blijvend lelijk eendje?
Filip D’Hont
PDF
De cruciale rol van deskundigen in het strafproces
Bart De Smet
PDF
De positie van de deskundige vandaag
Wim Van de Voorde
PDF
De wet deskundige in strafzaken
Hans Nijboer
PDF
Rechtshulp en advocatuur
Luk Delbrouck
PDF
Rechtshulp en advocatuur: wie lost de juridische problemen en conflicten op?
Steven Gibens
PDF
Rechtshulp en advocatuur: een blik van buitenaf
Taru Spronken
PDF
30 jaar strafuitvoering in België
Sonja Snacken
PDF
Krokodillen in tranendal.
Tom Daems
PDF
Veelzeggende stilte ?
Luc Robert
PDF
De wet op de externe rechtpositie van veroordeelden
Karen Verpoest
PDF
Dertig jaar communautarisering hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Wilfried Meyvis
PDF
Dertig jaar forensische geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
Joris Casselman
PDF
De toekomst van de forensische geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
Joris Casselman
PDF
Te gek om los te lopen of net niet ?
Katrien Hanoulle
PDF
De forenische geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen op een keerpunt
Paul Cosyns
PDF
Maatschappelijke dienstverlening aan justitiabelen
Nicole Vettenburg
PDF
Maatschappelijke dienstverlening: beheersingsstrategie of emancipatorisch project?
Thomas Maeseele
PDF
Als een hamer je enige gereedschap is, lijkt elk probleem op een spijker
Bart Claes
PDF
Strafrecht en gedragswetenschappen. Strafuitvoeringsrecht en justitiële hulp- en dienstverlening.
Els Naessens
PDF
De notie ,forensisch welzijnswerk' als agogische inzet op een gevoelig terrein: een terugblik.
Leo Van Garsse
PDF
Niets is wat het lijkt in de jeugdbescherming<
Christian Eliaerts, Jenneke Christiaens
PDF
Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie
Dieter Burssens
PDF
Opgescheept met de jeugdbescherming
Els Dumortier
PDF
De jeugdbescherming als pedagoog: meer rechten voor een andere pedagogiek?
Rudi Roose
PDF
Impression. Loi s'éteignant
Christian Maes
PDF
Criminologie en strafrechtelijk beleid
Lode Walgrave
PDF
Doorschietende criminologen
Ronnie Lippens
PDF
Blurring als methode, ideologie als resultaat
Serge Gutwirth
PDF
overpeinzingen van een gonzo-criminoloog
Patrick Van Calster
PDF
De criminoloog, het publieke debat en het beleid
René van Swaaningen
PDF
Belgiê en het internationaal strafrecht
Françoise Thomas, Erik Verbert
PDF
Het nieuwe Uniestrafrecht: verwezenlijkingen, perspectieven en uitdagingen
Gert Vermeulen
PDF
Wederzijdse erkenning zonder voorafgaande harmonisatie in de Europese Unie: utopie of realisme?
Christine Janssens
PDF
Criminologie en internationaal strafrecht
Eveline De Wree
PDF
Kleine staten in de branding van de internationale strafrechtspleging
Harmen van der Wilt
PDF
Vervlogen of bedrogen beleidsvisies? 30 jaar Belgische vreemdelingenwet (1980-2010)
Marie-Claire Foblets
PDF
,Eerst langs de kassa passeren, aub'
Bernard Hubeau
PDF
Criminalisering van migratie en de (toenemende) grenzen van het recht
Steven Bouckaert
PDF
Dertig jaar criminografie en methodologie in Panopticon
Johan Goethals
PDF
Aan de onderkant van de politiestatistiek
Elke Devroe
PDF
De actuele Belgische penitentiare statistiek ...
Eric Maes
PDF
hedendaagse standaarden in surveygebaseerd criminologisch onderzoek
Lieven Pauwels
PDF
De volgende 30 jaar Panopticon
Henk Elffers
PDF
Mensenrechten in 2009: een swot analyse
Eva Brems
PDF
Mensenrechtelijk bestraffen. Een mensenrechtenagenda voor het materiaal strafrecht
Paul De Hert, Alexander Hoefmans