Issue 1. January / February 2015 (Panopticon, Jaargang | Volume 36)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
‘All that glitters is not Golder’
Enkele bedenkingen bij rechtsontwikkelingen voor gedetineerden, naar aanleiding van een decennium basiswet gevangeniswezen
Tom Daems

Artikel | Article

PDF
Open Access
Het belang van onderzoek naar risicotaxatie van geweld bij etnische minderheden in de forensische psychiatrie
Nienke Verstegen, Vivienne de Vogel, Michiel de Vries Robbé
PDF
Open Access
Forensische pilootprojecten ‘medium security’
Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent
Inge Jeandarme, Ciska Wittouck, Freya Vander Laenen, Michèle Ampe, Yves Grouwels, Jan De Varé, T.I. Oei, Marc Groenhuijsen, Stefan Bogaerts

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Griffiers bij de onderzoeksrechters: tussen procedures opvolgen en touwtjes rijgen
Alexia Jonckheere
PDF
Open Access
De rule of law in Kosovo
Een stand van zaken
Jelle Janssens
PDF
Open Access
Vragen tot slachtoffer-dader communicatie na seksueel misbruik zonder gerechtelijke tussenkomst
Ervaringen aangaande actuele mogelijkheden/moeilijkheden tot herstel
Bart Claes, Kris Vanhoeck
PDF
Open Access
Contra-terrorisme, ‘Targetted Killings’ vanuit drones en de crisis van het internationaal recht
Dr. Jean-Marc Piret, Jelmer Wijnsma
PDF
Open Access
Een exploratieve studie naar de criminele carrières van druggebruikende delinquenten op basis van Belgische (parket)data
Charlotte Colman

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Uitgaansvergunningen en penitentiair verlof: de deur op een kier?
Veerle Scheirs