Issue 2. Maart-April 2024 (Panopticon, Jaargang | Volume 45)

Editoriaal | Editorial

PDF
De vertaling van de victimologie: twee talen weten meer dan één?
Antony Pemberton

Artikel | Article

PDF
Beste rector, ze bestaan
Een internationale scoping review naar student sekswerkers
Joyce Roeland, Pia Struyf
PDF
‘Ik heb mijn mannetje moeten staan’: Een verkennende studie naar de betrokkenheid van vrouwen binnen de synthetische drugsmarkt in België
Sophia De Seranno, Charlotte Colman

Rubriektekst | Editorial note

PDF
De nieuwe DNA-wet: een grote stap voorwaarts voor het DNA-onderzoek in Belgische strafdossiers
Beatrijs Vanhooydonck, Pierre Van Renterghem
PDF
Pro-sociale preferenties gemeten aan de hand van games en gevalideerde meetschalen Maakt de keuze van het meetinstrument een verschil?
Ann De Buck, Lieven J.R. Pauwels
PDF
Van gedetineerde naar bewoner. Van ‘cipier’ naar detentiebegeleider. Nieuwe kansen in het detentiehuis
Ils Milis, Hilde Guffens, Laurence Nibelle
PDF
Dakloosheid: van beheersen naar oplossen? De Casus Gent
Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede, Ellen Lemahieu
PDF
De rol van de forensisch zorgpsychiater in genderbevestigende zorg bij gedetineerde transgender personen
Babette Truyers, Aurore Vanliefde

Ronde tafel | Round-table

PDF
De relatie recht en pedagogie: een rondetafel discussie
Sofie De Bus, Roel Reubens, Naert

Boekbespreking | Book review

PDF
Determined: a science of life without free will
Ann De Buck, Lieven Pauwels
PDF
V13
Maarten Colette