Auteursrichtlijnen

Opzet 

School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het biedt leerkrachten, directies en begeleiders lager onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk: brede achtergrondinformatie, lesschetsen, leermaterialen. Maar ook voor studenten van de initiële lerarenopleiding is het een dankbaar werkinstrument. Daarnaast besteedt het tijdschrift ruime aandacht aan een brede onderwijsvisie, aan onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, begeleidingsdiensten, navormingscentra enz. worden aangeboden. 

Tekstueel

Een standaardbijdrage bestaat uit minimum 4 pagina’s en maximum 8 pagina’s in het tijdschrift, aangeleverd in een Word-document. Dat komt niet noodzakelijk overeen met 4 tot 8 pagina’s aangeleverde tekst. Dit komt overeen met +/- 2 000 tot 3 500 karakters per bladzijde (incl. spaties) of +/- 500 woorden. De inhoud primeert op de lengte van het artikel.  

Opmaak

Je bijdrage lever je aan in Verdana 10, links uitgelijnd, regelafstand. Lever je bijdrage aan met zo weinig mogelijk opmaak (‘platte tekst’), vermijd zeker het gebruik van ‘tabs’. 

Structuur

We adviseren een volgende structuur voor het artikel: 

   - CONCREET: Start met een concreet, herkenbaar voorbeeld uit de klaspraktijk van de lagere school  

   - UITZOOMEN: Kader je voorbeeld binnen de (brede) educatieve context. Verduidelijk de innovatieve  
     meerwaarde binnen de actuele onderwijspraktijk 

   - AANPAK / METHODOLOGIE: Licht beknopt het kader van je onderzoeks- of educatief project toe:  
     probleemstelling, onderzoeks- of projectdoel en aanpak / methodologie.  

   - INZOOMEN: Omschrijf beknopt je bevindingen. Welke nieuwe inzichten en oplossingen wil je  
     delen met de lezer? Kijk je voortaan anders naar je eigen routines?   

   - CONCREET: Rond af met een besluit en eventuele aanbevelingen  

   - Geraadpleegde literatuur / referentielijst 

Redactionele aanbevelingen 

     -   De inhoud is relevant voor leraren lager onderwijs. Kies een aantrekkelijke, uitnodigende titel. 

     -   Schrijf geen te lange doorlopende teksten, maak gebruik van alinea’s en tussentitels. 

     -   Afwisselend een voorbeeld en een reflectie leest ook vlot. 

     -   Maak voor de indeling van je tekst gebruik van niet meer dan twee niveaus.  

     -   Schrijf de praktijkvoorbeelden tussen vishaken. De vormgever past de layout aan. 

     -   Gebruik bij voorkeur geen nummering in de titels. Kies voor een andere layout.  

     -   Schrijf geen leestekens na en noten bij titels. Vermeld een bijschrift bij de figuren (foto, tabel). 

     -   Vermijd afkortingen. Doe je dit toch, schrijf de term dan de eerste keer voluit en vermeld de  
         afkorting tussen ronde haakjes.  

     -   Gebruik geen voetnoten. Verwijzingen komen achteraan het artikel in de vorm van eindnoten. 

     -   Geef een overzicht van de geraadpleegde referenties. Gebruik de APA-normering. 

Illustraties moeten rechtenvrij zijn en van goede kwaliteit. Voor foto’s betekent dat minstens 300 dpi (dots per inch) en op 100%. Hou er rekening mee dat de foto’s in zwart-wit worden afgedrukt. 

We werken met “quotes”. Best markeer je die zelf in je tekst: (minstens) één per pagina. Lange zinnen zijn niet geschikt als quote. Indien gewenst, bepaalt de eindredacteur de quotes. 

Vermeld aan het eind ook uw naam en voeg een korte verwijzing bij naar je professionele bezigheden toe en bezorg ons een e-mailadres voor verdere correspondentie. 

Je contactpersoon vanuit de redactie is: NAAM REDACTIELID. Je mag hem/haar het artikel toesturen via: E-MAIL REDACTIELID. 

De deadline voor uw artikel is: 15 januari / 15 april / 15 juli / 15 oktober.