‘All that glitters is not Golder’

Enkele bedenkingen bij rechtsontwikkelingen voor gedetineerden, naar aanleiding van een decennium basiswet gevangeniswezen

auteur Tom Daems
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 1. January / February 2015
onderdeel Editoriaal | Editorial
publicatie datum 12 februari 2015
taal Dutch
pagina 1
samenvatting

Teksten zijn tijd- en plaatsgebonden. Dat geldt ook – en vooral – voor deze bijdrage. De tekst werd afgewerkt einde november 2014, enkele weken na de viering van een kwarteeuw val van de Berlijnse muur (9 november 1989), met oog op publicatie in het januari-/februari-nummer van jaargang 2015. Die publicatiedatum valt min of meer samen met twee andere verjaardagen: veertig jaar geleden velde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn bekende Golder-arrest (21 februari 1975) en dertig jaar later zag de Belgische basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden (12 januari 2005) het licht. De plaats waar dit editoriaal werd geschreven (Londen), en de hoofdreden voor onze aanwezigheid op die plaats (een studie over Stanley Cohen) bepaalt de wijze waarop we hier zullen terugblikken op bovenstaande verjaardagen: de complexe relatie tussen normering en het voorwerp van normering. We staan eerst kort stil bij de val van de Berlijnse muur en gaan vervolgens in op het centrale thema van deze bijdrage: rechtsontwikkelingen voor gedetineerden in Europa en België.

Open Access  bekijk het artikel als PDF