School- en Klaspraktijk

School- en klaspraktijk is een pedagogisch-didactisch tijdschrift. Het biedt leerkrachten, directies, begeleiders, inspecteurs,… lager onderwijs een handreiking bij de dagelijkse onderwijsleerpraktijk: brede achtergrondinformatie, lesschetsen, leermaterialen. Maar ook voor studenten van de lerarenopleiding is het een dankbaar werkinstrument. Daarnaast besteedt het tijdschrift ruime aandacht aan onderwijsvisies, aan onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen die vanuit overheid, navormingscentra, begeleidings- en inspectiediensten worden aangeboden.

De redactie wordt gevormd door docenten aan lerarenopleidingen, begeleiders, directie- en inspectieleden.

Enkele reacties

“De lectuur van School- en klaspraktijk roept bij mij de onweerstaanbare neiging op om de redactie te feliciteren met een dergelijk succesvol initiatief.” (Prof. dr. W. Wielemans)
“Als directeur kan ik mijn personeel en alle andere onderwijsmensen een abonnement op School- en klaspraktijk warm aanbevelen. Het is een praktijkinstrument, een didactisch instrument, een methodisch instrument, een pedagogisch instrument. Al die instrumenten vormen een harmonisch orkest.” (I. Rens, directeur)
“Klaspraktijk op het hoogste niveau, gekoppeld aan een oerdegelijke theoretische onderbouw, dat is de kracht van dit tijdschrift. Een schitterend instrument om onze rijke ervaring en creativiteit in de opvoeding van en onderwijs aan kinderen te delen.” (J. Verreecken, onderwijzer)
“Je krijgt via dit tijdschrift karrenvrachten informatie over onderwerpen die brandend actueel en uiterst interessant zijn voor toekomstige onderwijzers. Er komen problematieken aan bod die op de hogeschool weinig of geen aandacht krijgen.” (G. Vaelenberghs, student initiële lerarenopleiding).