International Review of Penal Law

The International Review of Penal Law is the primary medium and core scientific product of the International Association of Penal Law. It contributes to the development of ideas, knowledge and practices in the field of penal sciences. Combining  international and comparative perspectives, the RIDP covers general theory and penal philosophy, general penal law, special penal law, criminal procedure and international penal law. The two RIDP issues published every year each follow a clearly thought-out direction.

meer »

 

European Journal of Policing Studies

The European Journal of Policing Studies is a peer-reviewed journal that publishes articles addressing the topic of policing and police studies in the broad sense. EJPS aims to provide insights into contemporary policing discussion. It focuses on issues that are of interest to the police and other actors in policing, and that shape (the future of) policing. It offers contributions in a broad domain, including contemporary academic (empirical) research on policing (by the police as well as other actors), phenomena that may be of interest to policing actors, education, policing strategies and styles, accountability and democratic rights, legal and political developments and policing policy and practice.

Register for a free account and access the first issue of EJPS.

CPS op Maklu-Online

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks vinden Nederlandstalige publicaties hun plaats, maar ook Engelstalige bijdragen kunnen worden opgenomen. De reeks wordt begeleid door een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

meer »

Panopticon Libri op Maklu-Online

Deze boekenreeks is gelieerd aan het gerenommeerde tijdschrift Panopticon. De boekdelen zijn het resultaat van initiatieven genomen door de redactie of de verschillende gespecialiseerde deelredacties van het tijdschrift. Zij bestrijken de vele boeiende deelgebieden uit het brede domein van strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk.

meer »