Update in de Criminologie

De vakgroep Strafrecht en criminologie van de Gentse Rechtsfaculteit organiseerde in 2002 de inaugurele Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de Criminologie. Met deze cyclus, die tweejaarlijks wordt georganiseerd, wordt beoogd om licentiaten in de criminologische wetenschappen en belangstellenden uit andere disciplines een gelegenheid te bieden om zich bij te scholen in de ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan op het criminologisch domein.

De verslagboeken van deze Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Update in de Criminologie worden uitgegeven in de reeks "Gandaius Update in de Criminologie".

De reeks staat onder wetenschappelijke leiding van reekseditors Prof. dr. Gert Vermeulen en Prof. Dr. Lieven Pauwels, die de peer review van de opgenomen bijdragen sturen. De review gebeurt dubbel blind, en reviewers zijn steeds onafhankelijk academici die niet bij de organisatie van de jaarlijkse update zijn betrokken.

VII Actuele ontwikkelingen inzake EU-justitiebeleid, cannabisbeleid, misdaad en straf, jongeren en jeugdzorg, internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid, gewelddadig extremisme & private veiligheid en zelfregulering

VI Update in de Criminologie

V Actualia strafrecht en criminologie