Tijdschrift voor Belgische Mededinging / Revue de la Concurrence Belge TBM – RCB

Het mededingingsrecht wordt steeds belangrijker. Sinds 1 mei 2004 is de taak van de nationale rechtbanken inzake de mededingingsregels versterkt. Voortaan waken zij niet alleen over de Belgische, maar ook over de Europese mededingingsregels. Het mededingingsrecht is in het bedrijfsleven aan de orde van de dag: overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen; fusies en overnames; praktijken toegepast door dominante ondernemingen, staatssteun aan bepaalde ondernemingen, enz.

Het tijdschrift voor Belgische Mededinging voorziet in een exclusief en gespecialiseerd forum voor mededinging sensu lato. In TBM-RCB komen alle aspecten van de mededinging, zowel juridische als economische, aan bod.

Als Belgisch tijdschrift bevat TBM-RCB bijdragen in het Nederlands en in het Frans. Waar dit nuttig is, zijn bijdragen in het Engels opgenomen.

Doelpubliek

Het lezerspubliek wordt uitdrukkelijk niet beperkt tot de specialisten inzake mededingingsrecht. Het tijdschrift wordt geleid door een redactie waarvan de samenstelling de doelgroepen weerspiegelt: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, ambtenaren en academici. Hierdoor wordt niet alleen een garantie geboden voor de kwaliteit van de inhoud maar ook voor de relevantie van de onderwerpen en diversiteit ervan.

Indeling van het tijdschrift

TBM-RCB bevat 7 rubrieken.

Editoriaal

1. Artikelen

Bevat juridische en economische bijdragen, afkomstig van de meest vooraanstaande specialisten terzake. Zowel het kartelrecht als staatssteun worden behandeld.

2. Forum

Het forum biedt ruimte voor opiniestukken, interviews en analyses die niet strikt wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het staat open voor alle spelers op het mededingingsveld.

3. Rechtspraak

In deze rubriek worden alle nieuwe en belangwekkende uitspraken gepubliceerd en geannoteerd. Vaak zullen deze uitspraken voorheen onuitgegeven zijn. Uitspraken worden in hun oorspronkelijk taal gepubliceerd.

4. Rechtspraak in kort bestek

In deze rubriek wordt een selectie van uitspraken in kort bestek weergegeven. De volledige versie van de beslissingen kan de abonnee vinden op de website van het tijdschrift.

5. Actualia

In deze rubriek is ruimte voor actuele ontwikkelingen zoals:

  • mededeling van benoemingen
  • overzicht van gestelde prejudiciële vragen
  • melding van publicaties (rapporten, boeken)
  • overzicht van beslissingen van de Raad voor de Mededinging waartegen hoger beroep is ingesteld

6. Europese Gemeenschap

Een afzonderlijke rubriek die een overzicht geeft van nieuwe evoluties op E.G.-vlak, die relevant zijn voor de Belgische juridische en economische praktijk.

7. Boekbespreking

Men kan niet alles lezen en alle publicaties opvolgen: de tijd van elke praktizijn is beperkt. Daarom doet TBM-RCB dat voor u. In deze rubriek verschijnen uitgebreide besprekingen van de belangrijkste boekpublicaties.