Erfenisvakdag Cahiers

De Erfenisvakdag Cahiers beogen op interdisciplinaire wijze vakkennis te verzamelen rond erfrechtelijke thema's alsmede het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Het familiebedrijf en de nalatenschap

Het samengestelde gezin en de nalatenschap

De uitleg van het testament

De positie van de minderjarige in het erfrecht