Cahiers Politiestudies (CPS)

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimesterieel (4 themanummers per jaar). Een jaarabonnement kost € 115,- (excl. verzendkosten). Een abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 december van de lopende jaargang.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. In deze reeks vinden Nederlandstalige publicaties hun plaats, maar ook Engelstalige bijdragen kunnen worden opgenomen. De reeks wordt begeleid door een internationale redactieraad. De redactieraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Doelgroep
Zowel wetenschappers (academici, beleidsondersteunende onderzoekers, opleidingscentra en bibliotheken) als practici afkomstig uit politie, justitie en belendende domeinen vinden hier een forum. De Cahiers Politiestudies zijn uitgegroeid tot betekenisvolle thematische naslagwerken, met zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte bijdragen die voor de politie en voor ruimere beroepskringen en academici een onmisbaar instrument zijn. Een instrument dat een degelijk en professioneel overzicht biedt over een eigentijds thema.

Abonnement Cahiers Politiestudies
Jaarabonnement (vier nummers per jaar): € 115,- incl. btw en excl. verzendkosten. Het abonnement loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Opzegging kan jaarlijks voor 1 december van de lopende jaargang.
Losse nummers: € 36,- incl. btw.

Recensies
Boeken kunnen ter recensie worden ingestuurd naar:
Lodewijk Gunther Moor, SMVP,
Groot Hertoginnelaan 37
2517 EB ‘s-Gravenhage
Nederland

Bestel- & klantendienst
Voor België: Maklu-Uitgevers nv
Somersstraat 13-15 | 2018 Antwerpen
tel. + 32 (0)3 231 29 00 | fax + 32 (0)3 233 26 59
info@maklu.be | www.maklu.be

Voor Nederland: Maklu-Uitgevers bv
Koninginnelaan 96 | 7315 EB Apeldoorn
tel. + 31 (0)55 522 06 25 | fax + 31 (0)55 522 56 94
info@maklu.nl | www.maklu.nl

Orders & enquiries
For the USA & Canada: International Specialized Book Services
920 NE 58th Ave., Suite 300, Portland, OR 97213-3786, orders@isbs.com, www.isbs.com