Vragen tot slachtoffer-dader communicatie na seksueel misbruik zonder gerechtelijke tussenkomst

Ervaringen aangaande actuele mogelijkheden/moeilijkheden tot herstel

auteurs Bart Claes
  Kris Vanhoeck
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang | Volume 36
aflevering Issue 1. January / February 2015
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Maatschappelijke Dienstverlening / Social Work
publicatie datum 12 februari 2015
taal Dutch
pagina 54
samenvatting

Onderzoek toont aan dat de meldingsbereidheid voor sommige misdrijven gevoelig lager ligt dan bij andere. Seksueel misbruik in het algemeen, wordt slechts in beperkte mate (10%) gemeld aan de politie1. Seksuele geweldervaringen onder de leeftijd van 18 jaar worden in België zelfs slechts in 4% van de gevallen gemeld2. Slechts een derde van de minderjarigen die seksueel misbruik meemaken, delen dit tijdens hun kinderjaren aan iemand mee. Het is aannemelijk dat misbruik dat plaatsvond binnen een gezags- of vertrouwensrelatie inzake bekendheid bij de gerechtelijke instanties zelfs nog lager scoort. Niettemin is het precies seksueel misbruik gekoppeld aan gezagsrelaties dat de voorbije jaren in België een bijna constante storm van media-aandacht genereerde. Dat was ook de voorbije weken zo naar aanleiding van een aantal beslissingen van de kerkelijke overheid in haar benoemingspolitiek ten aanzien van voormalige plegers.

Open Access  bekijk het artikel als PDF