IPR Thema Reeks

De ruim opgezette IPR Thema Reeks behandelt diverse onderwerpen van Nederlands internationaal privaatrecht uit verschillende invalshoeken. Het kan gaan om een monografie, een proefschrift, een wetenschappelijk rapport, ... Steeds is de relevantie voor de Nederlandse rechtspraktijk gewaarborgd.

Begrensde vrijheid in het IPR

The Dutch Collective Settlements Act and Private International Law

Internationale incasso van geldvorderingen