Issue 5. September / October 2014 (Panopticon, Jaargang | Volume 35)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Non-compliance als deel van het re-integratieproces?
Enkele reflecties over het herroepen van de voorwaardelijke invrijheidstelling
Veerle Scheirs

Artikel | Article

PDF
Open Access
One-shotters en repeatplayers
De rechtssociologische ‘theorie’ van Marc Galanter revisited
Charlotte Henskens
PDF
Open Access
België en de Basken: de zaak Jauregui Espina als bewijs van het falende wederzijds vertrouwen
De Europese samenwerking in strafzaken onder druk?
Michaël Meysman
PDF
Open Access
Emotiewerk bij de politie
Benjamin R. Van Gelderen, Elly A. Konijn, Arnold B. Bakker

Forum

PDF
Open Access
In memoriam Stef Christiaensen (1952-2014)
Ivo Aertsen, Johan Goethals
PDF
Open Access
Is deze reactie volledig fysisch-causaal gedetermineerd?
Stef Decoene

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Over vrienden en advocaten
De gevolgen van de weigering van juridische tweedelijnsbijstand voor de oplossing van het geschil
Bernard Hubeau, Steven Gibens, S. Mercelis, J. Van Houtte
PDF
Open Access
Over grenzen en/aan rechten
Een rondetafelgesprek over het Belgische vluchtelingenbeleid
Leo Van Garsse, Thomas Maeseele, Alain Slock, Nicole Vettenburg
PDF
Open Access
Het jeugdbeschermingsrecht en de zesde staatshervorming
Johan Put, Sabien Hespel
PDF
Open Access
Stanley Cohen (1942-2013): een beknopte bio- en bibliografie
Tom Daems
PDF
Open Access
Contact (houden) met kwetsbare jongeren in een follow-up onderzoek
Facebook en sms onder de loep genomen
Sharon Van Audenhove, Freya Vander Laenen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Wat werkt in Nederland en wat niet?
Een meta-analyse van Nederlands recidiveonderzoek naar de effecten van strafrechtelijke interventies
Luc Robert
PDF
Open Access
French reentry courts and rehabilitation
Mister Jourdain of Desistance
Veerle Scheirs