5. September / Oktober | September / October 2000 (Panopticon, Jaargang | Volume 21)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Vreemdelingenrecht anno 2000. Een nieuw beleid of nieuwe illusies?
Marie-Claire Foblets

Artikel | Article

PDF
Open Access
De relatie (forensisch) welzijnswerk en strafrecht in de ontwikkeling naar een ‘activerende’ verzorgingsstaat
Maria Bouverne-De Bie
PDF
Open Access
Medisch handelen en nalaten rond het levenseinde bij een wilsbekwame patiënt
Herman Nys, E. Strubbe

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Onderzoek van seksuele preferentie door middel van penisplethysmografie
Paul Cosyns, Chris Dillen, R. Madou, F. Van Hunsel
PDF
Open Access
De wet op de juridische bijstand 23 november 1998
A. De Bel, Steven Gibens, Luc Huybrechts
PDF
Open Access
Kinderrechtengids – Commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de maatschappelijke en juridische postitie van het kind
Jan Bosmans
PDF
Open Access
Regelgeving – Literatuur
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Kinderen & Scheiding, gids voor scheidende ouders en hun kinderen
Christian Maes
PDF
Open Access
Actieonderzoek Veiligheidsmonitor: Inventarisatie van de bestaande exploitatieprocedures en inherente knelpunten van de lokale Veiligheidsmonitoren in Vlaanderen
Johan Goethals, Stefaan Pleysier, Paul Ponsaers, R. Stoop, Miet Vanderhallen, N. Vandevoorde, Geert Vervaeke
PDF
Open Access
Context voor criminaliteit
P. De Decker
PDF
Open Access
Politiehervorming
X.

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
L. Van Outrive, Ph. Robert (eds.), Crime et Justice en Europe depuis 1990. Etat des recherches, évaluation et recommendations, Paris, L’Harmattan, 1999, 353 p.
S. Dekimpe, G. Vandewalle
PDF
Open Access
B. Van Doninck, L. Van Daele, A. Naji (dri.), Het recht op het rechte pad?; DWTC, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 242 p.
L. Van Outrive

Proefschriften

PDF
Open Access
Straffen als sociale praktijk. Een penologisch onderzoek naar straftoemeting
Kristel Beyens