Issue 5. September / October 2016 (Panopticon, Jaargang | Volume 37)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De (on)macht van de psychosociale dienst
Enkele reflecties bij de (mogelijke) impact van het psychosociaal verslag in het beslissingsproces van de strafuitvoeringsrechtbanken
Veerle Scheirs, Stef Decoene

Artikel | Article

PDF
Open Access
De overheveling van de Justitiehuizen en het elektronisch toezicht naar de Gemeenschappen
Momentum voor een krachtige doorstart van de overheidsreclassering in Vlaanderen
Hans Dominicus, Peter Pletincx
PDF
Open Access
Inspraak en participatie van gedetineerden in de gevangenis van Gent
Dorien Brosens, Liesbeth De Donder, Koenraad Polfliet

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Leren op café?
‘Worldcafé’ als methode om data te verzamelen toegepast op cyberpesten bij jongeren
Didiet Demelin, Dries Verlet
PDF
Open Access
Herstelrecht realiseren. Van mensenrechten naar persoonlijke verhalen
Reflecties bij het 9de internationaal congres van het European Forum for Restorative Justice.
Bart Claes, Filip Van Gorp
PDF
Open Access
Het gebruikersperspectief bij de invoering van het GPMI in OCMW Gent
Eva Vandevivere, Peter Bruyland

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Inside Immigration Detention
Rebecca Deruiter
PDF
Open Access
Living on the Hyphen De meerwaarde van een meervoudig perspectief Veelzijdige gedachten Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants
Vanessa Franssen
PDF
Open Access
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
Gaëlle Marlier