5. September / Oktober | September / October 2011 (Panopticon, Jaargang | Volume 32)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Leerprojecten voor jongeren Wat leren we zelf uit ons leer-project?
Eveline De Wree, S. De Hert, G. Wouters, Annelies Van Hecke

Artikel | Article

PDF
Open Access
Persberichtgeving over jongerengeweld. Schaven aan een vertekend beeld over vertekening
A. Adriaenssens, R. De Cock
PDF
Open Access
Knelpunten in de opsporing en vervolging van mensenhandel en mensensmokkel
Dominique Boels, Paul Ponsaers

Forum

PDF
Open Access
Onze jongens in Tilburg. Een dubbele kijk op een rapport over gevangenishuur
B. Claes, Leo Van Garsse
PDF
Open Access
Insluiten en niet uitsluiten. Overbevolking, detentieschade en re-integratiegerichte detentie
B. Claes
PDF
Open Access
Mensenrechten, detentie en gemeenschap. Een averechtse bedenking bij het Liga-rapport over Tilburg
Leo Van Garsse

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Een handhavingsbeleid voor het OCMW: hefboom tot of bedreiging van een menswaardig bestaan?
Thomas Maeseele, E. Hemelsoet
PDF
Open Access
Het CAW-landschap aan hertekening toe: Een koppige lectuur van een ‘historische’ Vlaamse Beleidsnota.
Leo Van Garsse
PDF
Open Access
De arrondissementele raden kindermishandeling en het Vlaams Forum Kindermishandeling
Jan Bosmans
PDF
Open Access
Kinderrechten
Joost Van Haelst
PDF
Open Access
Politiebeleidsondersteuning (PBO): een nieuw aanspreekpunt voor de niet-operationele politionele informatie
Katrien Van Altert, K. Van Steenwinckel

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
De sociale cohesie voorbij Actieve burgers in achterstandswijken
Sara De Meyer
PDF
Open Access
Wanneer het systeem de slachtoffers ontmoet
S. Verhelst
PDF
Open Access
Business as usual? Corporate involvement in International Crimes – Business as usual?
Gundrun Vande Walle
PDF
Open Access
Raadsman bij politieverhoor
P. Tersago