4. Juli / Augustus | July / August 2010 (Panopticon, Jaargang | Volume 31)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Jeugdzorg en armoedebestrijding: nood aan een ander debat
Rudi Roose, Maria Bouverne-De Bie

Artikel | Article

PDF
Open Access
Verstrikt en gevangen? De hiaten in de Belgische opvang van ‘Niet-begeleide Minderjarige Vreemdelingen’
S. De Ridder, V. Lippens
PDF
Open Access
Patronen van crimineel gedrag bij vrouwen
C.R. Block, R. Van Os, C. Van Der Werff, Arjan Blokland, P. Nieuwbeerta

Forum

PDF
Open Access
Provinciale dynamiek voor lokaal integraal veiligheidsbeleid
Stef Christiaensen
PDF
Open Access
Materiële detentiecondities en strafuitvoeringsrecht. Waarom resolute actie van de Europese Unie nu nodig is
Neil Paterson, Gert Vermeulen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Slachtoffers: ontwikkelingen in praktijk, beleid en onderzoek
Inge Vanfraechem, Ivo Aertsen
PDF
Open Access
Molair en moleculair onderzoek in veiligheidsstudies
Marc Schuilenburg, Patrick Van Calster
PDF
Open Access
De BIM-wet anders gelezen. Over inlichtingenmethoden ten behoeve van de openbare orde en het wetenschappelijk en economisch potentieel
P. Pieters
PDF
Open Access
Voorbereidingsintiatieven politie Belgisch voorzitterschap 2010
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Voorlopige richtlijnen van het college van procureurs-generaal inzake de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor van een verdachte1
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Minnelijke schikkingen voor milieumisdrijven in Vlaanderen
C.M. Billiet, S. Rousseau, R. Meeus, Annelies Balcaen

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
De “nieuwe” statistiek van de jeugdparketten: een belichting van de eerste analyseresultaten vanuit verschillende invalshoeken.
T. Geluyckens
PDF
Open Access
Restorative Justice, Selfinterest and Responsible Citizenship
B. Claes