3. Mei / Juni | May / June 2003 (Panopticon, Jaargang | Volume 24)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Editoriaal Panopticon nr. 3
G. Cazaux, Paul Ponsaers

Artikel | Article

PDF
Open Access
Agenda voor een ecocriminologie of groene milieucriminologie
G. Cazaux
PDF
Open Access
Voedselveiligheid en milieumisdrijven
A. Vandersanden
PDF
Open Access
Met strafrecht tegen milieudelicten? Rol en functie van bijzondere inspectiediensten in de strijd tegen milieucriminaliteit.
Saaske De Keulenaer, Paul Ponsaers
PDF
Open Access
Druk op de ketel. Een milieuhandhavingsmodel in de kering
G. Van Hoorick, Tom Vander Beken
PDF
Open Access
Het ''publiek gerecht in Nijmegen. Milieuconflicten geagendeerd en bemiddeld via een gelegenheidsrechtbank?
Patrick Leroy

Forum

PDF
Open Access
En nu nog de hervorming van de jeugdbeschermingswet van 1965.
Jenneke Christiaens, Els Dumortier

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De federale wetgeving inzake jeugdbescherming in 2002
J. Smets
PDF
Open Access
Integrale jeugdhulp: perspectief van een ontwikkeling
D. Broos, Johan Put, I. Van Der Straete

Proefschriften

PDF
Open Access
Anthropocentrism and speciesism regarding animals other than human animals in contemporary criminology. Analysing the concept ''animal abuse'' in criminological science and in Belgian legislation regarding the protection and welfare of animals.
G. Cazaux

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
E. Lissenberg, S. van Ruller en R. van Swaaningen (ed.), Tegen de regels IV. Een inleiding in de criminologie, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2001, 494 p.
Jenneke Christiaens
PDF
Open Access
N. Siron, G. Vermeulen, B. De Ruyver, Ph. Traest, A. Van Cauwenberghe, Bescherming van en samenwerking met getuigen, Antwerpen, Maklu, 2000, 188 p.
Frank Verbruggen
PDF
Open Access
K. Van Altert, Bedrijfsspionage, Gent, Universiteit Gent, 2001, 133 p.
Patrick Van Calster
PDF
Open Access
T. Vander Beken, T. Carion, o.l.v. B. De Ruyver, Een geïntegreerd anti-corruptiebeleid voor België, Antwerpen, Maklu, 2001, 131 p.
G. Stessens
PDF
Open Access
T. Vander Beken, G. Vermeulen, S. Steverlynck, S. Thomaes, Finding the best place for prosecution, Antwerpen, Maklu, 2002, 91 p.
Willy Bruggeman