Issue 2. Maart-April 2020 (Panopticon, Jaargang I Volume 41)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Contra-terrorisme: een voortdurende afweging tussen korte en lange termijn
Wim Hardyns, Gert Vermeulen

Artikel | Article

PDF
Open Access
Een fenomenologisch metakader voor het contra-terrorismebeleid
Het radicaliseringsproces aan de hand van een Best Fit Framework Synthesis
Stéphanie De Coensel
PDF
Open Access
Liaisons dangereuses?
De evolutie van de crime-terror nexus in kaart gebracht
Sigrid Raets, Jelle Janssens
PDF
Open Access
Wat kunnen open bronnen ons leren over de crime-terror nexus in België?
Wim Hardyns, Thom Snaphaan, Jonas Dieussaert
PDF
Open Access
De politionele aanpak van terrorisme: voorbij de keuze tussen control en consent
Jeroen Maesschalck

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Aanpak van geradicaliseerde gedetineerden vanuit het perspectief van de Centrale Psychosociale Dienst Extremisme
Nico Braspenning, Hanne Jansen
PDF
Open Access
Justitie & Vlaamse Gemeenschap. Naar een gemeenschappelijke visie op de aanpak van radicalisering in de gevangenis
Hilde Verhoeven, Werner Vanhout
PDF
Open Access
Disengagement trajecten voor geradicaliseerde gedetineerden: een beschrijving en evaluatie van de werking van de daartoe aangestelde consulenten
Stef Decoene, Wim Hardyns, Lana De Pelecijn, Jelle Janssens, Ivo Aertsen
PDF
Open Access
WayOut. Over exitprogramma’s voor gevangenis, reclassering en forensisch welzijnswerk
Bart Claes, Nanne Vosters, Janine Janssen
PDF
Open Access
Het vernieuwde Bijzondere Comité van de Sociale Dienst: oude wijn in nieuwe zakken?
Peter Cousaert, Griet Briels
PDF
Open Access
APA-referentiestijl geüpdatet: Van APA 6th naar APA 7th
Thom Snaphaan, Wim Hardyns

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Waarom de criminologie mij dierbaar is
Alexia Jonckheere
PDF
Open Access
Afstand van recht in de strafprocedure
Pieter Tersago