Slachtofferschap van geweldsdelicten onder universiteitsstudenten: De opstart van een cohorteonderzoek aan de Universiteit Gent

auteurs Joke Depraetere
  Aude Fieuw
  Kyra De Buck
  Sabine De Moor
  Lieven Pauwels
  Louis Favril
  Tom Vander Beken
  Christophe Vandeviver
tijdschrift Panopticon (ISSN: 771-1409)
jaargang Jaargang I Volume 41
aflevering Issue 1. Januari / Februari 2020
onderdeel Rubriektekst | Editorial note
  Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology
publicatie datum 29 januari 2020
taal Dutch
pagina 107
Open Access  bekijk het artikel als PDF