Slachtofferschap van geweldsdelicten onder universiteitsstudenten: De opstart van een cohorteonderzoek aan de Universiteit Gent

authors Joke Depraetere
  Aude Fieuw
  Kyra De Buck
  Sabine De Moor
  Lieven Pauwels
  Louis Favril
  Tom Vander Beken
  Christophe Vandeviver
journal Panopticon (ISSN: 771-1409)
volume Jaargang I Volume 41
issue Issue 1. Januari / Februari 2020
section Rubriektekst | Editorial note
  Criminografie en methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology
date of publication Jan. 29, 2020
language Dutch
pagina 107
Open Access  view the article as PDF