Issue 5. September / October 2017 (Panopticon, Jaargang | Volume 38)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De vergelding voorbij? Een theoretische reflectie over het geïndividualiseerde en niet-vergeldende karakter van de ‘nieuwe’ straf
Elli Gilbert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Wie niet weg is, is gezien?
De beslissing tot voorlopige invrijheidstelling van gedetineerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht door de strafuitvoeringsrechtbank
Lana De Pelecijn, Steven De Ridder, Veerle Scheirs
PDF
Open Access
Crimmigratie en gedetineerden zonder verblijfsrecht in België
Steven De Ridder

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Bespreking proefschrift: Naar een theorie van agency en criminaliteit. Een geïntegreerde verklaring van de begin- en eindfase van jeugdcriminaliteit
Sofie Troonbeeckx
PDF
Open Access
Welzijnswerk en/uit levensbeschouwing
Aanzet tot debat over gerechtigheid, barmhartigheid en maatschappelijke ordehandhaving
Leo Van Garsse
PDF
Open Access
De logica van de database: op zoek naar responsief sociaal werk
Jochen Devlieghere
PDF
Open Access
Omgaan met sociale wenselijkheid: Inschatting van de dopingprevalentie aan de hand van de Randomized Response Technique
Bertrand Fincoeur, Werner Pitsch

Forum

PDF
Open Access
Ontwikkelingen van het forensisch welzijnswerk gewogen door een oud-strijder
Wilfried Meyvis

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
De gesel en de ander. Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden
Tom Daems
PDF
Open Access
Politiechefs
Sofie De Kimpe