Issue 1. January / February 2016 (Panopticon, Jaargang | Volume 37)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Bericht uit Brussel, een stad onder terreurdreiging
Kristel Beyens

Artikel | Article

PDF
Open Access
Tucht achter de tralies
De gebrekkige naleving van art. 6 EVRM tijdens de Franse tuchtprocedure
Vincent Eechaudt
PDF
Open Access
De implementatie van lokaal veiligheidsbeleid
Op zoek naar een theoretisch kader
Maud Stinckens, Kim Loyens, Jeroen Maesschalck

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Op zoek naar de grenzen van het mechanisme van correctionalisering
Potpourri II en de spreekwoordelijke olifant
Vanessa Franssen
PDF
Open Access
Het legaliteitsbeginsel in het Europese strafrecht
Ligeia Quackelbeen
PDF
Open Access
De legitimiteit van het gebruik van transnationaal strafrecht
Een Europees kader
Wendy De Bondt
PDF
Open Access
Stadsmonitor 2014
Veiligheidsgevoel en omgeving, welke factoren spelen een rol?
Annelies Jacques, Dries Verlet, Dirk Moons

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Preventie morgen?
Bouwstenen voor een goede praktijk
Tom Bauwens, Pieter Leloup