Issue 6. November / December 2013 (Panopticon, Jaargang | Volume 34)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Straffen in tijden van recht en kloosterorde
Tom Daems

Artikel | Article

PDF
Open Access
Traditioneel pestgedrag versus cyberpesten: een verkennende analyse van zelfgerapporteerd dader- en slachtofferschap
Anjuli Van Damme, Lieven Pauwels, Magali Van Gampelaere
PDF
Open Access
Betekent ivoor de totale ondergang van de Afrikaanse olifant?
Philippe De Baets

Forum

PDF
Open Access
In memoriam Achiel Neys
Katrien Lauwaert, Leo Van Garsse, Ivo Aertsen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Op weg naar een minimum beveiligingsstandaard voor Europese brondocumenten
Ronald Belser
PDF
Open Access
Optimalisatie federale politie
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Identiteitsvaststelling en -onderzoek in de strafrechtsketen: een nevenactiviteit
Tamara Speerstra, Libbe Henstra
PDF
Open Access
De geest is uit de fles: wijzigingen titels V, VI en VII van de basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden
Tom Daems
PDF
Open Access
Hoe immoreel wordt een samenleving zonder vrije wil of schuld?
Jan Verplaetse
PDF
Open Access
Ontwikkelingen op vlak van EU materieel strafrecht: een blijvend gebrek aan visie?
Wendy De Bondt

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Violence and Punishment: Civilizing the Body through Time
Tom Daems
PDF
Open Access
Zeg maar Henk tegen de chef: ervaringen met het Belgische detentieregime in de PI Tilburg
Vincent Eechaudt
PDF
Open Access
Jongeren en vrijheidsbeneming. Een studie naar de wijze waarop jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming
Elli Gilbert
PDF
Open Access
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevenden
Lynn Verrydt