Issue 5. September / October 2013 (Panopticon, Jaargang | Volume 34)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Het Stockholm-zwartboek justitie en politie
Een trieste inventaris van Belgische en Europese onverantwoordelijkheid en visieloosheid
Gert Vermeulen

Artikel | Article

PDF
Open Access
Standaardmotivering? Motiveringen van jeugdrechters betreffende maatregelen bij minderjarigen met een psychiatrische stoornis
Leen Cappon
PDF
Open Access
Verschillen veelplegers van niet-veelplegers?
Een empirische toets op basis van Nederlandse registerdata tegen de achtergrond van Moffitts twee paden-model
Jolyn Kersten, Arjan Blokland, Hanneke Palmen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Het handhavingsbeleid van OCMW Gent
Tussentijdse evaluatie met bijzondere aandacht voor de Controlecel
Fanny Langenus
PDF
Open Access
De weg van meer samen
Hulp aan gedetineerden in Brussel
Bart Claes, Kurt Van Parys
PDF
Open Access
Actualisatie van de Vlaamse regelgeving en recente evoluties juli 2013
Jan Bosmans
PDF
Open Access
De nieuwe GAS-wet: impact op minderjarigen
Johan Put
PDF
Open Access
Kinderrechten
Joost Van Haelst
PDF
Open Access
De mondiale terrorisme databank: een nieuwe tool voor de kwantitatieve analyse van terroristische aanslagen
Lieven Pauwels, Jannie Noppe

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Criminele meisjes en vrouwen
Achtergronden en aanpak
An Nuytiens
PDF
Open Access
Economie van misdaad en straf
Stijn Van Daele