2. Maart / April | March / April 2012 (Panopticon, Jaargang | Volume 33)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Als het aan UNIZO lag… Over publieke zaken en private actoren
Patrick Van Calster, Marc Schuilenburg

Artikel | Article

PDF
Open Access
Elektronisch toezicht in het kader van de voorlopige hechtenis
Eric Maes
PDF
Open Access
De levenslange gevangenisstraf. Geen evident mensenrechtelijk alternatief voor de doodstraf
Ineke Casier, Paul De Hert

Forum

PDF
Open Access
De heropstanding van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen?
Tom Daems

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Het moment van vrijheidsbeneming in de ‘Salduzwet’
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Verhoren van ‘dronken’ personen
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Three Act Structure uitgelegd voor academici Bericht aan mijn studenten
Patrick Van Calster
PDF
Open Access
Vrijwilligerswerk binnen het forensisch welzijnswerk: mogelijkheden en grenzen
K. Segers
PDF
Open Access
Schuldhulpverlening en de burgerlijke partij in detentie
A. Boers, B. Claes
PDF
Open Access
Basiswet interne rechtspositie gedetineerden: de opstart van de overlegorganen in de Belgische gevangenissen
H. Guffens, L. Sempot, K. Van Driessche
PDF
Open Access
Proefschrift: De rol van procedurele rechtvaardigheid in de ervaringen met strafrecht en herstelrecht: een onderzoek naar rechtsbeleving (Perceptions of justice and fairness in criminal proceedings and restorative encounters: Extending theories of procedu
Vicky De Mesmaecker
PDF
Open Access
Proefschrift: Justitieassistenten worstelen met SIPAR. Een kijk op het management van de justitiehuizen
Alexia Jonckheere
PDF
Open Access
Jeugdonderzoeksplatform
Nicole Vettenburg
PDF
Open Access
Staten-generaal bijzondere jeugdzorg
Deelredactie Jeugdrecht en Jeugdhulp
PDF
Open Access
De instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten: Tendensen 2006-2010
Ellen Van Dael, I. Tutelaars

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Recidive en nazorg. Onderzoek onder oud-bewoners van Exodus
Luc Robert