3. Mei / Juni | May / June 2010 (Panopticon, Jaargang | Volume 31)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Onderzoek als vormgever van beleid, of beleid als vormgever van onderzoek?
Paul Ponsaers

Artikel | Article

PDF
Open Access
“Wetenschap voor beleid of beleid voor wetenschap?” Een analyse van 15 jaar politie en justitie onderzoek in België
Elke Devroe
PDF
Open Access
De plaats en betekenis van evaluatieonderzoek in de interbestuurlijke veiligheids-en preventieplannen.
Gundrun Vande Walle, E. Wayenberg, Arne Dormaels, Marleen Easton
PDF
Open Access
Tussen evaluatiedrift en cijferfobie Over pseudo-wetenschap en deugdelijke veiligheidsdiagnostiek
Stefaan Pleysier
PDF
Open Access
Verstrikt in het evidence based web
H. Nelen

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Bart de Smit (1930-1910)
Joris Casselman
PDF
Open Access
Vernieuwde aandacht voor de hormonale behandeling van plegers van seksuele misdrijven.
S. Todts
PDF
Open Access
“CRIME CONCERN”: een bevolkingsbevraging over het belang van een aantal veiligheidsproblemen
S. Savenberg, P. Wouters
PDF
Open Access
De nieuwe DEXIA-indeling1 van de Vlaamse gemeenten2 aan u voorgesteld
L. Deschamps
PDF
Open Access
STRAATSBURG FLASH 2009
Frank Verbruggen, Koen Magerman
PDF
Open Access
Tegenspraak in het deskundig onderzoek: utopie of realiteit?
Karel Van Cauwenberghe
PDF
Open Access
Begripsverwarring omtrent grafologie en forensisch/gerechtelijk schriftonderzoek
J. Vlecken
PDF
Open Access
Gemengde gevoelens over EU-VS Swiftakkoord
Els De Busser

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
‘The informal economy and connections with organized crime. The impact of national social en economic policies’
Andries Zoutendijk
PDF
Open Access
Balanceren met recht Onderzoek naar de Beginselwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk
Joris Casselman