6. November / December | November / December 2009 (Panopticon, Jaargang | Volume 30)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Europees strafrecht 2010-2014
Gert Vermeulen, Willy Bruggeman

Artikel | Article

PDF
Open Access
Het voorstel voor het Stockholm Programma: een gebrekkige stimulans voor de discussie over de verdere ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie
Cyrille Fijnaut
PDF
Open Access
Georganiseerde versnippering van de wetshandhaving - instrumenten en -organismen, in de sfeer van de politionele en justitiële samenwerking in strafzaken (en mogelijke oplossingen)
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Justitiële samenwerking en harmonisatie Over het hoe en het waarom van een optimalisering in het gebruik van verwezenlijkingen op vlak van harmonisatie bij de uitbouw van justitiële samenwerking
Wendy De Bondt, Gert Vermeulen
PDF
Open Access
“Glimlachen…Niet bewegen… Dank u.” Pleidooi voor een sober en doordacht Belgisch EU-Justitie-voorzitterschap in 2010
Frank Verbruggen, Vanessa Franssen

Forum

PDF
Open Access
De Belgische politie- en veiligheidsagenda voor Europa is gematigd en realistisch, maar komt tot stand in een politiek niet transparant kader
Paul De Hert

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De wereld van de internering en van de geïnterneerden: het functioneren van de commissie ter bescherming van de maatschappij
M. Vandenbroucke
PDF
Open Access
De aanwezigheid van de advocaat tijdens het verhoor en de consultatie voorafgaand aan het eerste verhoor: enkele praktische implicaties
Marc Bockstaele
PDF
Open Access
Euro contrôle route (ERC)
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
De erfenis van Louk Hulsman
Tom Daems