4. Juli / Augustus | July / August 2008 (Panopticon, Jaargang | Volume 29)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Beklagrecht en toezicht op gevangenissen in tijden van nood.Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral
Tom Vander Beken

Artikel | Article

PDF
Open Access
Interstatelijke overbrenging van gedetineerden vanuit en naar België, Er was eens… re-integratie
Eveline De Wree, Gert Vermeulen, Tom Vander Beken, Brice De Ruyver
PDF
Open Access
Rondtrekkende dadergroepen: een empirische toets
Stijn Van Daele, Tom Vander Beken, Brice De Ruyver

Criminografische basisinformatie

PDF
Open Access
Het profiel van vrouwen in de gevangenis
An Nuytiens
PDF
Open Access
Veelvoorkomende criminaliteit van eerstegraadsleerlingen in Antwerpen
L. Pauwels

Forum

PDF
Open Access
Baksteen in de maag, steengruis in de nieren. De beleidsnota Justitie en het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden
Tom Daems
PDF
Open Access
Leugens en hun detectie. Een misleidende recensie gedetecteerd
Marc Bockstaele, S. Raeymaekers, Els Enhus

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, de databank van de justitiehuizen
Alexia Jonckheere
PDF
Open Access
TENDENSEN IN DE JAARSTATISTIEKEN VAN DE CORRECTIONELE PARKETTEN
Ellen Van Dael, W. De Bruycker
PDF
Open Access
Strenghtening International Cooperation among member states of the Organization for Security and Co-operation Europe (OSCE) to combat transnational organized crime’: een verslag
Erik Verbert
PDF
Open Access
Gebruik van persoonsgegevens voor strafrechtelijke doeleinden: een spelletje Mikado
Els De Busser
PDF
Open Access
Mensenrechten en het jaarverslag 2006-2007 van het Vast Comité P
H. Berkmoes
PDF
Open Access
Het gebruik van vertrouwelijke briefwisseling en het afluisteren van gesprekken tussen raadsman en cliënt
C. Alexander
PDF
Open Access
De telefoontap en de teloorgang van het beroepsgeheim in Nederland
Taru Spronken