2. Maart / April | March / April 2008 (Panopticon, Jaargang | Volume 29)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Forensisch welzijnswerk: meer dan humane detentie!
Rudi Roose, Maria Bouverne-De Bie

Artikel | Article

PDF
Open Access
Valkuilen van een evidence-based criminaliteitsbeleid
Dieter Burssens
PDF
Open Access
De problematiek van alleenreizende minderjarigen op Brussels Airport
Ronnie Lippens
PDF
Open Access
Onderzoek met de polygraaf naar bekentenissen betreffende de seksuele voorgeschiedenis onder 25 Nederlandse mannen die kinderporno hadden gedownload
J. Buschman, D. Wilcox, S. Foulger, D. Sosnowski, S. Bogaerts, J. Mulder

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Het justitie-akkoord van oktober 2007: commentaren bij een tijdsdocument
Dirk Van Daele, Tom Vander Beken, Karel Van Cauwenberghe, Arne Dormaels, K. Van Heddeghem
PDF
Open Access
De grammatica van het welzijnswerk.
A. Piessens
PDF
Open Access
Onderzoek in de Jeugdbescherming en Bijzondere Jeugdzorg
Dieter Burssens, S. Viaene

Proefschriften

PDF
Open Access
Drugpreventie bij kwetsbare groepen? Onderzoek bij jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis
Freya Vander Laenen
PDF
Open Access
VAN GEVANGENISSTRAF NAAR VRIJHEIDSSTRAF Onderzoek naar de ontwikkeling van en de samenhang tussen
Eric Maes

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Blokland, A. & Nieuwbeerta, P. (eds.)(2006). Developmental and Life Course Studies in Delinquency and Crime; A Review of Contemporary Dutch Research. Den Haag: Boom Legal Publishers
K. Clonen
PDF
Open Access
Boekbespreking: T. Jones & T. Newburn, Policy Transfer and Criminal Justice. Exploring US influence over British Crime Control Policy, Maidenhead, Open University Press, 2007, 190p.
Tom Daems
PDF
Open Access
Methoden voor omvangschattingen van verborgen populaties, met name illegalen
Bjorn Ketels