2. Maart / April | March / April 2007 (Panopticon, Jaargang | Volume 28)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van veroordeelden: een (recht)bank vooruit?
J. Vanacker

Artikel | Article

PDF
Open Access
Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: privaat domein?
S. De Decker
PDF
Open Access
‘Oplossing(en)’ gezocht om de toepassing van de voorlopige hechtenis terug te dringen
S. Delterne, Eric Maes, P. Daeninck, Alexia Jonckheere
PDF
Open Access
Stoppen of doorgaan? Recent onderzoek naar ‘desistance from crime’ bij persistente (jeugd)delinquenten
Jenneke Christiaens, An Nuytiens, Christian Eliaerts

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
15 jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting
K. De Boyser
PDF
Open Access
Alternatieve gerechtelijke maatregelen en straffen. Evaluatie na elf jaar werking van Dader in-zicht, Slachtoffer in Beeld en Leerprojecten voor daders van Seksueel Geweld
R. Martein
PDF
Open Access
De veiligheidsmonitor
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Discussienota: werken aan een veiliger samenleving
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
2008 en de verwachte kentering in de internationale gegevensuitwisseling
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Het politieverhoor met behulp van een gerechtstolk: een kritische reflectie vanuit de praktijk.
D. Rombouts
PDF
Open Access
Terrorisme en extremisme: coördinatie van de dreigingsanalyseÿ
P. Pieters
PDF
Open Access
Onderzoek naar zedencriminaliteit in Nederland
Anton van Wijk
PDF
Open Access
Nieuwe technologietoepassingen bij de Nederlandse politie
Wouter Stol

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
«Poursuivre et punir sans emprisonner – Les alternatives à l’incarcération» Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie, nr. 12
J. Vanacker
PDF
Open Access
Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? Prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies
Dieter Burssens
PDF
Open Access
Dagboek achter tralies. De evolutie van het Belgische gevangenisregime tussen 1944 en 1950
Stef Christiaensen