3. Mei / Juni | May / June 2006 (Panopticon, Jaargang | Volume 27)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Integraal veiligheidsbeleid: De gemeenschappen en de gewesten uit de marge
Stef Christiaensen

Artikel | Article

PDF
Open Access
Het Europees kaderbesluit inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure: Implementatieperikelen en interpretatievragen
M. S. Groenhuijsen, S. Reynaers
PDF
Open Access
Ecologische betrouwbaarheid en constructvaliditeit van "sociale desorganisatieconstructen" op basis van de methode van "key informant analysis"
L. Pauwels
PDF
Open Access
Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen: opleiding en opvolging, een evaluatie
Geert Vervaeke, J. Dommicent, M. Vanderhallen, M. Van De Plas

Forum

PDF
Open Access
Wachten op een u-turn in het en subsidiebeleid?
I. Hoet, A. Massei

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Internationale richtlijnen inzake herstelmaatregelen voor slachtoffers van grove mensenrechtenschendingen
Eva Brems
PDF
Open Access
Schaak! Het "vernietigende" oordeel van het Duits Grondwettelijk Hof over het Europees Aanhoudingsbevel.
Frank Verbruggen
PDF
Open Access
Globaal Plan Jeugdzorg
Jan Bosmans
PDF
Open Access
De federale wetgeving inzake jeugdbescherming in 2005
Johan Put, I. Verdonck
PDF
Open Access
Kinderrechten in België en Vlaanderen: 2001- 2005
Joost Van Haelst
PDF
Open Access
Onderwijs aan gedetineerden: zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet …
M. Tassier
PDF
Open Access
De nieuwe tuchtprocedure ten aanzien van gedetineerden»
L. Vandecasteele, L. Stas
PDF
Open Access
Een ''(R)appèl op herstel''
M. Beckers

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Integraal veiligheidsbeleid 2005
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Crime over the Life Span. Trajectories of Criminal Behavior in Dutch Offenders
L. Winkelmans
PDF
Open Access
Les assistants de police en Belgique. Quelle place pour le travail social dans la police?
Evelien De Pauw