1. Januari / Februari | January / February 2006 (Panopticon, Jaargang | Volume 27)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Hervorming van het Assisenhof: België blijft Slow
Paul De Hert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Competenties in het politieverhoor: Structuur, meting en het verband met persoonlijkheid
K. De Greef, F. De Fruyt
PDF
Open Access
De methodologie van onderzoek naar ruimtelijke neveneffecten van plaatsgebonden maatregelen tegen criminaliteit
W. Bernasco, G. Bruinsma, H. Elfers

Forum

PDF
Open Access
Rechtstheoretische kanttekeningen bij de verjaring van de strafvordering
W. De Pauw

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Nieuw instrument voor het vinden van gemeentelijke cijfers. De Portaal Lokale Statistieken.
L. Deschamps
PDF
Open Access
De justitiebarometer
Johan Goethals
PDF
Open Access
De uithandengeving (art. 38 Wjb): toepassing door de jeugdrechtbank
An Nuytiens
PDF
Open Access
De methode van Sociale Netwerk Analyse toegepast in het forensische veld. Enige eerste stappen in forensische psychiatrisch- en cold-case onderzoek.
M. Spreen, L. Pomp, T. Vermeulen
PDF
Open Access
Van gerechtelijke statistiek tot "Quetelet.net": een kleine (r)evolutie?
J. Strypstein

Proefschriften

PDF
Open Access
''Re-ligare'' als antwoord op ''de-linquentie'' Aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie''
Johan Deklerck, A. Depuydt

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
De waarheid en niets dan de waarheid. Over de verhouding tussen recht en psychologie
Henk Elffers
PDF
Open Access
Victim organisations and the politics of reparation: a case study on Rwanda
M. Valinas
PDF
Open Access
Ernstige jeugddelinquenten gestraft? Praktijk van de uithandengeving
R. Vermeiren