3. Mei / Juni | May / June 2004 (Panopticon, Jaargang | Volume 25)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De soevereiniteit van de mensenrechten. Aantasting door de uitlevering en het bewijsrecht
Paul De Hert

Artikel | Article

PDF
Open Access
Het nieuwe cannabisbeleid in België. Een verwarrend debat, een verward publiek
Dave Gelders, J. Van Mierlo
PDF
Open Access
Het belang van mediagebruik tijdens de detentie in het licht van de herintrede in de maatschappij. Resultaten van enkele Vlaamse studies
H. Vandebosch

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Evaluatie van de dienstverlening binnen de bemiddeling in strafzaken. Dossierstudie uitgevoerd in het Ressort Hof van Beroep Gent
Arne Dormaels, L. Pauwels
PDF
Open Access
De voorwaardelijke invrijheidstelling, een werkvorm tussen recht en hulpverlening. Explicitering van de visie van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling in Antwerpen over de relatie tussen recht en hulpverlening
M. Hendrickx, R. Perriëns, M. Ronse
PDF
Open Access
De federale wetgeving inzake jeugdbescherming in 2003
K. Devroey, Johan Put, I. Van Der Straete
PDF
Open Access
De aandacht voor kinderen bij de Vlaamse diensten slachtofferhulp: een stand van zaken
K. Devroey

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
M. MALSCH (ed.), Recht en werkelijkheid: de burger in de rechtspraak. Ervaringen en percepties van niet-professionele procesdeelnemers, 2002, ’s-Gravenhage, Elsevier Juridisch, 149 p.
P.C. Van Duyne
PDF
Open Access
M. MOERINGS, Straffen met het oog op veiligheid – een onderneming vol risico’s, Universiteit Leiden, 2003, 27 p
J. Vanacker
PDF
Open Access
D. Kaminsky (ed.), L’usage pénal des drogues, Brussel, De Boeck & larcier, 2003, 358 p.
Joris Casselman
PDF
Open Access
E. DEVROE, De ontmoeting tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid. Beleidsrelevant onderzoek binnen het criminologisch veld: aantrekken of afstoten?; Brussel, Uitgeverij Politeia, 2002, 343 p.
H. Van Den Bunt
PDF
Open Access
K. DE MEESTER en O. VANACHTER, Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, Heule, UGA, 2003, 221 p.
Stef Christiaensen