5. September / Oktober | September / October 2003 (Panopticon, Jaargang | Volume 24)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Exit Genocidewet… Over de moeizame keuze voor de weg naar het gezond verstand.
Gert Vermeulen

Artikel | Article

PDF
Open Access
De toepassing van de polygraaf bij verdachten. Waarheid of leugen?
S. Vanneste
PDF
Open Access
Bestraffingssociologie en herstelrecht. Een wederzijdse bevraging.
Tom Daems
PDF
Open Access
Reflectie op het artikel van Tom Daems
Stef Christiaensen
PDF
Open Access
Dienstverlening geteld. Een onderzoek naar een probatiemaatregel in het kader van drugs- en drugsgerelateerde misdrijven te Brussel.
W. De Pauw, An Raes

Forum

PDF
Open Access
Aanbevelingen van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid.
D. Martin

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
De Politiehervorming - Terrorisme - Bijzondere opleidingen - De Europese Unie - Raadsbesluit inzake het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren buiten de Europese Unie geplaatst door Lidstaten - Georganiseerde criminaliteit in de E.U. - Crimin
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Juridische bijstand: een overzicht van de activiteiten rond dit onderwerp in het gerechtelijk jaar 2002-2003
Steven Gibens
PDF
Open Access
Rechtshulp in de gevangenis
F. Tamborijn, V. Van Der Elst
PDF
Open Access
Vooruitgang geboekt inzake de gerechtelijke samenwerking in strafzaken tijdens het Griekse voorzitterschap in 2003
M. Van Ravenstein
PDF
Open Access
Regelgeving: Wet 13 maart 2003 tot invoeging van een artikel 10,6 in de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, B.S. 19 mei 2003, eerste uitgave
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Regelgeving: Wet van 23 april 2003 tot wijziging van de Wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 7 mei 2003
Françoise Thomas
PDF
Open Access
L'' harmonisation des sanctions pénales en Europe; een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie Grotius II pénal
S. Vandromme
PDF
Open Access
Literatuur: R. Brody en M. Ratner (ed.) The Pinochte Papers
Françoise Thomas

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
J. Casselman, Hulpverlening onder druk. Gerechtscliënten in de geestelijke gezondheidszorg, Mechelen, Kluwer, 126 p.
M. De Bie
PDF
Open Access
F. Bovenkerk, M. Komen, Y. Yesilgöz (eds.), Multiculturaliteit in de strafrechtspleging, Den Haag, Boom Juridische Uitgever, 2003
K. Vrielink
PDF
Open Access
I. Aertsen, S. Christiaensen, L. Hougardy, D. Martin, Vademecum: Politiële slachtofferbejegening, Gent, Academia Press, 2002, 416 p.
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
F. Mégret, Le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, Parijs, Ed. Pedone, 2002, 249 p.
P. Van Der Auweraert
PDF
Open Access
R. Lippens, Chaohybrids: Five Uneasy Peaces, Lanham, Md: University Press of America, 2000, 153 p.
Johan Deklerck
PDF
Open Access
R. Lippens, Grenze/n/loze criminologie: spreken, subjektiviteit, radikale democratie en de hypermoderne evaporatie van de kritische kriminologie (1975-1995), Gent, Academia, 1998, 579 p.
Johan Deklerck