4. Juli / Augustus | July / August 2002 (Panopticon, Jaargang | Volume 23)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
‘Alles komt terug’. Maar...-Kanttekeningen bij de recente golf van syndicale acties in het gevangeniswezen
J. Vanacker

Artikel | Article

PDF
Open Access
Tijd voor een ecocriminologie? Enkele krijtlijnen
Johan Deklerck, A. Depuydt
PDF
Open Access
De Comités voor Bijzondere Jeugdzorg en hun preventieopdracht
J. Decoene, F. Myny
PDF
Open Access
Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht
Erik Claes

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Studie van de evolutie van de gedetineerdenpopulatie naar misdrijfcategorie (1980-1998)
Eric Maes
PDF
Open Access
Verslag van het internationaal colloquium van het Institut d’Etudes Européennes van U.L.B. en het Ministerie van justitie te Brussel (6 en 7 maart 2002): “L’espace pénal européen. Bilan de la présidence belge et perspectives”
S. Vandromme
PDF
Open Access
Internationale steun voor Genocidewet: verslag van het colloquium “De Strijd tegen de straffeloosheid”, Brussel 11-13 maart 2002
T. Ongena, I. Vandaele

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
TH. VANDENHOUTE, La réforme des polices en Belgique
Els Enhus
PDF
Open Access
S. MEETS en C. STREBELLE, La police de proximité en Belgique
Sofie De Kimpe
PDF
Open Access
D. DE BACKER, Leidraad en modellen voor de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek n.a.v. de wet van 12 maart 1998
Steven Gibens
PDF
Open Access
G. VERMEULEN, F. DHONT en A. DORMAELS, European Data Collection on Sexual Offences Against Minors
C. De Preter
PDF
Open Access
J.F. NIJBOER en W.J.J.M. SPRANGERS (eds.), Harmonisation in Forensic Expertise. An Inquiry into the Desirability of and Opportunities for International Standards
T. Scheirs
PDF
Open Access
J. DE HULLU, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht
T. Scheirs
PDF
Open Access
D. BE BOT, Verwerking van persoonsgegevens
Arne Dormaels