3. Mei / Juni | May / June 2001 (Panopticon, Jaargang | Volume 22)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De politiehervorming – een (de) grote (grootste) uitdaging in de Belgische politiegeschiedenis
Willy Bruggeman

Artikel | Article

PDF
Open Access
Structurele contextualisering van de politionele registraties inzake intrafamiliaal geweld in Oost- en West-Vlaanderen
L. Pauwels
PDF
Open Access
Grensoverschrijdende drugshandel in de Schengenstaten: geen ‘status aparte’
W.F. Van Hattum

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Van jeugdbijstand naar integrale jeugdhulpverlening
W. Vandamme
PDF
Open Access
Regelgeving: Wet van 25 mei 2000 houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Literatuur: Génocide(s)
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Strategieën van de EU en de VS ter bestrijding van transnationale georganiseerde criminaliteit
Gert Vermeulen
PDF
Open Access
De juridische tweedelijnsbijstand
L. De Somer, K. Verstrepen
PDF
Open Access
Het slachtoffer in de wetgeving inzake de Voorwaardelijke Invrijheidstelling
Freddy Pieters
PDF
Open Access
Uitbreiding van het takenpakket van de psychosociale dienst in de strafinrichting bij de voorbereiding op de maatschappelijke reïntegratie van gedetineerden – Evolutie en knelpunten
K. Seynnaeve

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
De strafrechtelijke bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten
Bart De Smet
PDF
Open Access
The European forum for victim-offender mediation and restorative justice
V. Van Gijsegem
PDF
Open Access
Tegen de regels III. Een inleiding in de criminologie
Jenneke Christiaens
PDF
Open Access
Restorative Justice for Juveniles. Potentialities, Risks and Problems
Inge Vanfraechem
PDF
Open Access
Het gerechtelijk verhoor van kinderen. Een zicht op de praktijk
Johan Goethals, G. Van Beek

Proefschriften

PDF
Open Access
Tussen hamer en aambeeld. Het Belgisch centraal politiebeleid: een analyse van het vertoog in de periode 1980-1997
Luc Huybrechts