5. September / Oktober | September / October 1999 (Panopticon, Jaargang | Volume 20)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Het onafgewerkte luik van het snelrecht: de onmiddelijke verschijning
Bart De Smet

Artikel | Article

PDF
Open Access
Justitie mag weer praten. De circulaire Van Parys van 20 april 1999: naar een modus vivendi tussen parket, politie en pers
Pol Deltour
PDF
Open Access
Migratiecontrole, Sancties en dwangmaatregelen in het Belgische vreemdelingenrecht
Marie-Claire Foblets, V. Van Den Eeckhout
PDF
Open Access
Het spanningsveld bij de aanpak van de criminaliteit in steden: over vertrouwensagenten en straathoekwerkers met een wapenstok
H. Wolf

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Deontologie en de samenwerking met politie, rijkswacht en justitie binnen een centrum voor geestelijke gezondheidszorg
V. Poels
PDF
Open Access
Een tweede standpunt van het arbitragehof over het deskundigen onderzoek
Bart De Smet
PDF
Open Access
Toepassing van artikel 973 van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken
Bart De Smet
PDF
Open Access
De DNA-analyse als wettelijke onderzoeksmaatregel
Bart De Smet
PDF
Open Access
Opvangen van weggelopen jongeren
Ludo Serrien
PDF
Open Access
Signalement boek
J. Smets
PDF
Open Access
Regelwetgeving
Tom Vander Beken, Gert Vermeulen
PDF
Open Access
Literatuur
Françoise Thomas

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
G. Van Limbergen (ed.), W. Rauws, F. Deruyck, M. Rozie, J. Rozie, W. Vaneeckhoutte, M. Vandebetermet en A. De Nauw, Sociaal strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1998, 270 p.
Luc Huybrechts
PDF
Open Access
Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten. Het vernieuwde strafprocesrecht. Een eerste commentaar bij de wet van 12 maart 1998, Antwerpen, Maklu, 1998, 285 p.
N. Siron