1. Januari / Februari | January / February 1999 (Panopticon, Jaargang | Volume 20)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De tentakels en tentaties van de octopus
Luc Huybrechts

Artikel | Article

PDF
Open Access
Dertig jaar justitiebeleid. Kroniek van een aangekonigde crisis
L. Huyse, A. Verdoodt
PDF
Open Access
De hoge raad voor de justitie: het nieuwe huis van vertrouwen?
I. Dupre, R. Van Nuffelen
PDF
Open Access
Het federaal parket
D. Dewandeleer, Dirk Van Daele, Raf Verstraeten
PDF
Open Access
De oorlog tussen gerecht en politiek
G. Tegenbos

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Werken aan een betere gevangenis
H. Claus
PDF
Open Access
Openingstoespraak door Hans Claus, Verantwoordelijke P.C.B.O. De Bres
X.
PDF
Open Access
De basisopleiding binnen het vormingsgebeuren van het directoraat-generaal strafinrichtingen
G. Van Belle
PDF
Open Access
De gedetineerde en zijn beambte: een genegotieerde orde
Sonja Snacken
PDF
Open Access
Een bericht vanuit de hulpverlening aan gedetineerden voor de eerstelijnswerker in de gevangenis
Wilfried Meyvis
PDF
Open Access
De penitentiaire beambte in beeld
W. Derveaux
PDF
Open Access
Lesgeven in het P.C.B.O. ''De Bres''
M. Therssen
PDF
Open Access
De penitentiaire beambte, een sleutelfiguur
L. Dewaele
PDF
Open Access
Slottoespraak
T. Van Parijs
PDF
Open Access
Communautaire eenvormigheid en nationale autonomie: de betekenis van verwijzingen naar het straf(proces)recht in communautaire regelgeving
J.A.E. Vervaele

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Pipers, A & De Hert, P., Handboek Privacy. Persoonsgegevens in België, Brussel, Uitgeverij Politea, 1997, losbladig (aflevering november 1997).
S. Guthwirth
PDF
Open Access
Wolleswinkel, R., Gevangen in moederschap - Gedetineerde vrouwen en het recht op family life, Gouda Quint, Deventer, 1997, 410 p.
J. Van Acker