2. Maart / April | March / April 1998 (Panopticon, Jaargang | Volume 19)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Over strafuitvoering en sociale activering: Kanttekeningen bij de participatievereiste als criterium voor sociale integratie
Maria Bouverne-De Bie

Artikel | Article

PDF
Open Access
De geestesgestoorde in het Amerikaase strafrecht: Een verkenning van de criteria voor ontoerekenbaarheid
Erik Verbert
PDF
Open Access
Enkele problemen van het gerechtelijk onderzoek
Luc Huybrechts

Forum

PDF
Open Access
Voor een internering van seksueel gewelddadige predatoren naarn Amerikaans model
K. Wagner
PDF
Open Access
Denkpiste voor een nieuwe penitentiaire functie van wortel-kolonie
Stef Christiaensen
PDF
Open Access
De gerechtelijke organisatie: Op weg naar een geslaagde hervorming?
Association Syndicale Des Magistrats, Magistratuur & Maatschappij

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Het arrest Mantovanelli t. Frankrijk: de dagenraad van een tegensprekelijk deskundigenonderzoek?
Bart De Smet
PDF
Open Access
Recht en geestelijke gezondheidszorg
J-P. Wydoodt

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
ROZIE, M. (ed.), Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breech, 1996, 258 p.
F. D'Hondt
PDF
Open Access
TRAVERSIE, A., La défense pénale, Techniques de l''argumentation et de l''art oratoire, Traduction FANTOLI, M., Bruxelles, Bruylant, 1996, 210 p.
Luc Huybrechts
PDF
Open Access
CASSELMAN, J., COSYNS P., GOETHALS, J., VANDENBROUCKE, M., DE DONCKER, D.EN DILLEN, C., Interneting, reeks geestelijke gezondheidszorg en recht, Leuven-Apeldoorn, Garant, 1997, 125 p.
Erik Verbert
PDF
Open Access
G. STESSENS, De nationale en internationale bestrijding van witwassen. Onderzoek naar een meer effectieve bestrijding van de profijtgerichte criminaliteit, Antwerpen, Intersentia, 1996, 652 p.
J.A.E. Vervaele