1. Januari / Februari | January / February 1998 (Panopticon, Jaargang | Volume 19)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Omdat (alle) mensen belangrijk zijn
Sonja Snacken

Artikel | Article

PDF
Open Access
Netwerkoverleg inzake slachtofferhulp, een analyse vanuit de praktijk in Antwerpen
T. Goosen, D. Court, A. Verheyden, G. Verwilt
PDF
Open Access
Dodingen door minderjarigen
Lode Walgrave, E. Vandenbussche, R. Verhoeven
PDF
Open Access
Vrijheidsberoving en sociaal-cultureel werk in de Vlaamse gevangenisse: een uitdaging voor het reguliere aanbod sociaal-cultureel werk
Maria Bouverne-De Bie

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Reorganisatie politie
Willy Bruggeman, Ch. Nuyts

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
FAUGERON, C., CHAUVENET, A. en COMBESSIE, P., ''Approches de la prison, Perspectives criminologiques'', Brussel, De Boeck & Larcier, 1996, 368 p.
J. Van Acker
PDF
Open Access
Mr. F.W. BLEICHRODT, Onder voorwaarde, Deventer, Gouda Quint, 1996, 329 p.
Freddy Pieters
PDF
Open Access
VAN EECKE, P., Criminaliteit in Cyberspace, Misdrijven, hun opsporing en vervolging op de informatiesnelweg, Gent, Mys & Breesch, 1997, 121 p.
Paul De Hert
PDF
Open Access
T. PETERS & J. VANACKER (Eds.), Van oriëntatienota naar penaal beleid?, De deelredactie Panopticon ''Strafuitvoering en Justitiële Hulpverlening'' in samenwerking met de onderzoeksgroep Penologie en Victimologie, Doc. 1997.1, K.U.L., Afdeling Strafrecht,
Hilde Tubex
PDF
Open Access
VERDUSSEN, R., Contours et enjeux du droit constitutionnel pénal, Brussel, Bruylant, 1995, 845 p.
J. Velaers
PDF
Open Access
DELPEREE, FR. & VERDUSSEN, M. (e.a.), La responsalilité pénale des ministres fédéraux, communauteires et régionaux, Brussel, Bruylant, 1997, 174 p.
B. Van Den Broeck
PDF
Open Access
T. DECORTE en W. VAN LAETHEM, Grijze politie. Verklaringen voor problematische publiek-private interacties in de zaak Reyniers, Brussel, Politeia, 1997, 227 p.
Bart De Smet
PDF
Open Access
SCHUUR, G., Bejegening tussen geborgenheid en risico, omgaan met manipulerend, provoverend en agressief-gewelddadig gedrag in een gesloten systeem, Groningen, Schuur & Gispen Publicaties, 1996, 128 p.
I. Van Welzenis