2. Maart / April | March / April 1997 (Panopticon, Jaargang | Volume 18)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Van preventiecontract tot veiligheids- en samenlevingscontract ... of de logica van een veiligheidsstaat
Patrick Hebberecht

Artikel | Article

PDF
Open Access
Eenvoudiger en ook beter? Nieuwe ontwikkelingen inzake uitlevering in de Europese Unie geëvalueerd.
Gert Vermeulen, Tom Vander Beken
PDF
Open Access
De wankele positie van de onderzoeksrechter. Bedenkingen bij de verzelfstandiging van de politie en de teloorgang van het gerechtelijk onderzoek
Bart De Smet

Forum

PDF
Open Access
Ook zonder Madrid en Dublin blijft de uitlevering van Moreno en Garcia mogelijk, als Spanje een degelijk dossier heeft
Frank Verbruggen
PDF
Open Access
Autonome politiële afhandeling. Het openbaar ministerie
D. Lybaert
PDF
Open Access
Waarheen met de voorwaardelijke invrijheidstelling?
G. Smaers

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Cellentekort of overbevolking: een analyse van het fenomeen
Kristel Beyens
PDF
Open Access
Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit; een toepassing van de rationele keuzebenadering op stedelijke criminaliteitspatronen en het gedrag van daders, toegespitst op het delict woninginbraak. Internationaal Politie Instituut Twente, Unive
H. Hofman
PDF
Open Access
DERUYCK, F., De rechtspersoon in het strafrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 308 p.
Bart De Smet
PDF
Open Access
PARMENTIER, S., (red.), Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Gent, Mys & Breesch, 1994, 338 p.
Françoise Thomas
PDF
Open Access
Christine HENNAU en Jacques VERHAEGEN, Droit Pénal Général, 2ième éd., Bruxelles, Bruylant, 1995, 558 p.
A. Flaveau