Issue 4. Juli-augustus 2020 (Panopticon, Jaargang I Volume 41)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
De coronacrisis als momentum voor het gevangeniswezen?
Kristel Beyens, Jana Robberechts, An-Sofie Vanhouche

Artikel | Article

PDF
Open Access
Een factorieel survey experiment naar de aanvaarding van verkrachtingsmythes binnen de politie in België
Joke Depraetere, Charlotte Decrock, Christophe Vandeviver

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Toezicht op vrijheidsberovingen en opsluitingen door de politie in België
Kristof De Pauw, Lode Vandaele
PDF
Open Access
Determinanten van partnergeweld tijdens de corona lockdown: Resultaten van een online vragenlijstonderzoek in Vlaanderen
Janneke M. Schokkenbroek, Koen Ponnet, Sarah Anrijs, Wim Hardyns
PDF
Open Access
Slachtofferschap van geweld tijdens de COVID-19-lockdown in België: Eerste resultaten van een lopend nationaal cohorteonderzoek
Christophe Vandeviver, Joke Depraetere, Evelyn Schapansky, Lotte De Schrijver, Anne Nobels, Sabine De Moor, Ines Keygnaert
PDF
Open Access
Innovatieve praktijken in de rechtshulpverlening: Vindplaatsgericht werken
Steven Gibens, Johan Boxstaens, Pascale Vereecke

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement
Sigrid Raets
PDF
Open Access
Waarnaartoe met het crimmigratie-perspectief?
Lars Breuls