Issue 5. September / October 2018 (Panopticon, Jaargang | Volume 39)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Tussen Hollywood en Marcinelle
Van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot seksuele delinquentie
Luc Robert, Tom Vander Beken, Gert Vermeulen

Artikel | Article

PDF
Open Access
Nood aan een Kritisch Interpretatieve Synthese: genderverschillen in prevalentiecijfers van seksueel geweld gekaderd
Joke Depraetere, Christophe Vandeviver, Tom Vander Beken, Ines Keygnaert
PDF
Open Access
Het profiel van de seksuele pleger in de sport op basis van een slachtofferenquête
Tine Vertommen, Jarl Kampen, Nicolette Schippervan Veldhoven, Kasia Uzieblo, Filip Van Den Eede
PDF
Open Access
Eerste ervaringen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen met de Seksismewet
Liesbet Stevens, Hannah Van Dijcke
PDF
Open Access
Desistance onder zedendaders: Narratieven van mannen veroordeeld voor zedenmisdrijven tegen minderjarigen in België
Lucile de Kruijff, Lidewyde Berckmoes

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Beleidstransfer en criminologisch onderzoek
Tom Daems, Danique Gudders
PDF
Open Access
Housing First: geen wondermiddel maar wel een effectieve benadering voor langdurige thuisloosheid
Danny Lescrauwaet
PDF
Open Access
De stabiliteit van zelfcontrole: een verkennende analyse op Belgische paneldata
Ann De Buck, Lieven Pauwels, Wim Hardyns