Issue 4. Juli /Augustus 2018 (Panopticon, Jaargang | Volume 39)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Over asielzoekers, transmigranten en documentloze vreemdelingen
Een hernieuwd pleidooi voor meer en beter criminologisch onderzoek in het domein van asiel en migratie
Stephan Parmentier

Artikel | Article

PDF
Open Access
Voorspellers van no-show in diverse fasen van de behandeling bij ambulant behandelde delinquenten
Willemien van der Kamp, Joan E. van Horn
PDF
Open Access
Predictoren van druggebruik tijdens de detentieperiode: data van 1326 gedetineerden uit 15 Vlaamse gevangenissen
Louis Favril, Freya Vander Laenen
PDF
Open Access
Van nu en straks: sekswerk
Nood aan decriminalisering en sociaalrechtelijke diversificatie en flexibilisering
Gert Vermeulen, Yente Neelen
PDF
Open Access
“Gewapend bestuur” in België: de nood aan een degelijk juridisch kader
Audry Delvaux

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Een Antwerps Van Traa-team?
Analyse en aanbevelingen voor de integrale bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit binnen stad Antwerpen
Eline D’Huyvetter
PDF
Open Access
Enkele beschouwingen naar aanleiding van de Conclusie evaluatie Politiewet Nederland 2012
Willy Bruggeman
PDF
Open Access
Het hobbelige parcours van bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit en informatie-uitwisseling in België: al puzzelend naar een sluitend model
Jelle Janssens, Charlotte Colman
PDF
Open Access
Gestructureerd casusoverleg tussen beroepsgeheimdragers, parket, politie en anderen
Anneli Verstraete, Kris Stas, Annemie Van Looveren, Neil Paterson
PDF
Open Access
Proefschrift: Tot strafeinde in de gevangenis
Luc Robert
PDF
Open Access
De rol van preventieve rechtshulp bij het “Access to Justice”-beleid in Vlaanderen: recent onderzoek
Bernard Hubeau