Issue 1. January / February 2018 (Panopticon, Jaargang | Volume 39)

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
“Aan de politie (h)erkent men zijn stad”
Sofie De Kimpe

In memoriam

PDF
Open Access
Prof. dr. Brice De Ruyver (23 oktober 1954-19 oktober 2017)
Cyrille Fijnaut, Willy Bruggeman

Artikel | Article

PDF
Open Access
Waar een wil is, is een (uit)weg? Exit in de gevangenis: processen, programma’s en aanbevelingen
Lana De Pelecijn, Wim Hardyns, Jelle Janssens, Stef Decoene, Lieven Pauwels
PDF
Open Access
Mannen van plezier? Een onderzoek naar hoe mannelijke sekswerkers harm reduction beleven
Inès Saudelli, Els Dumortier

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
Kinderrechten in Vlaanderen: gedeelde zorg voor kinderen die zich nergens thuis voelen
Elise Blondeel
PDF
Open Access
Middelenallocatie en werklastmeting binnen de rechtelijke orde
Patrick Meulepas

Editoriaal | Editorial

PDF
Open Access
Zal het morgen anders zijn? Koeien, hoorndragers en gevangenissen in (en na) het zevende periodiek bezoekrapport van het CPT
Tom Daems

Artikel | Article

PDF
Open Access
Van theorie naar praktijk: wat leren studenten tijdens een gevangenisbezoek?
Aurelia Bijnens

Ronde tafel | Round-table

PDF
Open Access
Forensisch welzijnswerk en de strafrechtsbedeling. Een thematische verkenning binnen en overheen de muren van de Vlaamse justitiehuizen
Bart Claes, Dirk Bamelis, Leo Van Garsse, Lieve Bradt, Thomas Maeseele, Nicole Vettenburg

Rubriektekst | Editorial note

PDF
Open Access
EU MIDIS II
Kristof De Pauw
PDF
Open Access
Betekenis en gebruik van bepaalde emblemen bij de politie
Tom Van den Broeck
PDF
Open Access
Symposium over rechercheverhoortechnieken 2017
Marc Bockstaele, Tom Willems
PDF
Open Access
Naar een geïntegreerde aanpak van de invoer en doorvoer van cocaïne via de haven van Antwerpen
Charlotte Colman
PDF
Open Access
Behandelprogramma’s voor plegers van partnergeweld: van lokale noden naar geïntegreerd beleid?
Elke Roevens, Ivo Aertsen
PDF
Open Access
Het verlengd penitentiair verlof
Rudy Van De Voorde
PDF
Open Access
Family Justice Center Limburg wil kort op de bal spelen bij intrafamiliaal geweld
Dries Wyckmans, Sabrina Reggers
PDF
Open Access
Publieke aandacht en herstelrecht. Van Vlaanderen naar Europa
Bart Claes, Edit Törs, Emanuela Biffi
PDF
Open Access
Toegang tot de rechter: een hindernissenparcours voor personen met een handicap
Annelies D’Espallier

Boekbespreking | Book review

PDF
Open Access
Officieren van justitie in de 21e eeuw
Antoinette Verhage