De nieuwe Europese verordeningen inzake socialezekerheidscoördinatie

auteur Geert Joosten
tijdschrift Recht in beweging (ISSN: )
jaargang 2010
aflevering 17de VRG-Alumnidag 2010
onderdeel Artikelen
publicatie datum 3 maart 2010
taal Dutch
pagina 203
samenvatting

Socialezekerheidsstelsels verschillen grondig tussen de lidstaten van de EU. Europese burgers die grensoverschrijdend actief zijn, dreigen dan ook snel het slachtoffer te worden van wetsconflicten. Een werknemer of zelfstandige die in een ander land gaat werken dan waar hij woont, kan bv. onderworpen worden aan de stelsels van zowel het woonland als van het werkland (dubbele onderwerping). Omgekeerd kan het zich ook voordoen dat men in geen enkel stelsel sociaal verzekerd geraakt. Maar zelfs indien duidelijkheid bestaat over welk land nu bevoegd is, dan nog ontstaan er bij grensoverschrijdende situaties tal van praktische vragen op het gebied van de sociale zekerheid. Wie betaalt bv. de rekening van het ziekenhuis bij ziekte of ongeval in een andere lidstaat? Welke pensioenrechten heeft een werknemer die in verschillende landen heeft gewerkt en hoe wordt het pensioen uiteindelijk berekend? In welk land moet bv. een grensarbeider een werkloosheidsuitkering aanvragen? Of nog, welk land is bevoegd voor de uitbetaling van de kinderbijslag als de kinderen in een
ander land wonen dan daar waar het gezinshoofd werkt?

Open Access  bekijk het artikel als PDF