15de VRG-Alumnidag 2008 (Recht in beweging, 2008)

Artikelen

PDF
Open Access
De verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat volgens de Wet van 21 april 2007 en het KB van 26 oktober 2007
Vincent Sagaert, Ilse Samoy
PDF
Open Access
Discriminatie op de werkvloer en de wet van 10 mei 2007
Frank Hendrickx
PDF
Open Access
VDAB en diversiteit: de Vlaamse arbeidsmarkt moet kleur bekennen
Fons Leroy
PDF
Open Access
De procedure en de belangrijkste beslissingen van de Kamers van Beroep van het Beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Sophia Bonne
PDF
Open Access
De handelspraktijkenwet na de omzetting van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Praktische vragen
Jules Stuyck
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen inzake handelstussenpersonen
Pieterjan Naeyaert
PDF
Open Access
Grenoverschrijdende samenwerking tussen lokale overheden. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in Europees en internationaal perspectief
Jan Wouters
PDF
Open Access
Ontwikkelingen in het medisch recht in 2007
Herman Nys
PDF
Open Access
De notariële aansprakelijkheid: het Loch Ness voor elke notaris
Luc Weyts
PDF
Open Access
De Raad van Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen
Marc Boes
PDF
Open Access
De perceptie van Vlaanderen in de Franstalige pers
Christophe Deborsu
PDF
Open Access
Economie en denken-met-cijfers in het recht: de efficiëntie-revolutie in de rechtspraktijk in de V.S.A... ook in opmars in Europa
Dirk Heremans
PDF
Open Access
Ieder zijn omroep - Nieuw juridisch kader voor webTV, blogs en interactieve media
Peggy Valcke
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen in de toepassing van de privacywetgeving
Jos Dumortier
PDF
Open Access
Evolutie van het sociaal-economisch overleg in België een patronale visie
Tony Vandeputte
PDF
Open Access
Van kommercommisie naar kwelrechtbank? De vernieuwing van de internering (en de TBS)
Frank Verbruggen, Johan Goethals
PDF
Open Access
Kapers op de kust: de bestuurlijke overheid op zee en de rol van gouverneur
Paul Breyne
PDF
Open Access
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Juridische fictie voor een goed geweten? Soft law of afdwingbare normen?
Carl Bevernage
PDF
Open Access
Publiek of privaat optreden: een toenemende onverschilligheid in hoofde van het Europese marktrecht? Enkele beschouwingen naar aanleiding van de zaken Laval en Cipolla
Tinne Heremans
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen in het beslag- en executierecht
Erik Dirix
PDF
Open Access
De kennismaatschappij produceert veel onwetendheid
Mark Eyskens
PDF
Open Access
Naar een foutloze aansprakelijkheidsregeling in de gezondheidszorg (?)
Stefaan Callens
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen in verband met het EVRM en andere mensenrechtenverdragen
Paul Lemmens
PDF
Open Access
De groene tafel of de rechtbank. Waar haalt de sportbeoefenaar zijn gelijk?
Cyriel Coomans, Katleen Lemmens
PDF
Open Access
Recente ontwikkelingen: socialisatie van het risico in private verzekeringen
Herman Cousy