19. Burgerparticipatie (Cahiers Politiestudies, Jaargang 2011)

Editoriaal

PDF
Editoriaal
Lodewijk Gunther Moor, Frank Hutsebaut, Peter van Os, Dominique Van Ryckegem

Artikelen

PDF
Eigenrichting uit medemenselijkheid.
De paradoxale actualiteit van het werk van Frans Denkers
Hans Boutelier
PDF
Help! De burgers voelen zich onveilig!
Constructies en bronnen van veiligheidsbeleving bij burgers
Evelien Van den Herrewegen
PDF
Burgerpersoneel in (top)functies?
Een onderzoek naar opvattingen binnen de politie
Geert Verstrynge, Frank Hutsebaut, Miet Vanderhallen, Els Enhus, Jeroen Maesschalck
PDF
Inburgering in de opsporing: wijzen waarop de politie in het kader van de opsporing een beroep doet op burgers
Ilse van Leiden, Henk Ferwerda
PDF
Innovatie in de opsporing: social gaming als methode
Elma Bos, Wim Broer
PDF
Opsporing en het belang van de burger
Jankees van Baardewijk, Bob Hoogenboom
PDF
Burgers participeren in het politiecafé
Dirk Van Aarschot
PDF
Burgerparticipatie: de Leuvense case
Wim D'haese, Michel De Becker
PDF
Aanpak van veiligheids- en overlastproblemen met diverse partners: al dan niet een must
Paul Putteman
PDF
Buurtsignaal als middel.
Samenwerking tussen professionals en burgers
Bas Mali, Ruben Boers, Peter van Os
PDF
Sociale zelfredzaamheid en politie
Lodewijk Gunther Moor
PDF
Burgerarrest
Jan Naeyé
PDF
Verantwoordelijkheid in een context van non-interventie.
Ingrijpen door burgers bij gevaar in de stedelijke publieke ruimte
Jan Terpstra
PDF
Brainstorm over het ongekende potentieel van vrijwillige politie
Marnix Eysink Smeets, Peter van Os, Bryan Rookhuijzen, Lodewijk Gunther Moor
PDF
Burgermoed: individuele zorg voor veiligheid bij ongevallen, criminaliteit en overlast
Lodewijk Gunther Moor, Kees van der Vijver